Послуги

Корпоративні договори

 

18.02.2018 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» №1984-VIII від 23.03.2017 р. 

17.06.2018 р. набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ).

      Зазначені закони передбачають можливість укладення корпоративних договорів між учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю з метою врегулювання їхньої спільної діяльності, надають можливість міноритарному учаснику впливати на ключові питання діяльності товариства та гарантують можливість кожного інвестора в будь-який момент вийти зі складу товариства, повернути свою інвестицію та прибуток від неї. 

За корпоративним договором його сторони зобов’язуються реалізовувати у спосіб, передбачений договором, права, які надаються учасникам (засновникам) товариства з обмеженою відповідальністю, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. 

Корпоративним договором ТОВ може бути передбачено обов’язок сторін: 

- голосувати у спосіб, передбачений договором, на загальних зборах учасників (засновників); 

- погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною; 

- утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин;

- вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством з обмеженою відповідальністю, його припиненням або виділом з нього нової юридичної особи.

Корпоративний договір ТОВ також може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник вправі або зобов’язаний придбати або продати частки у статутному капіталі товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

Предметом корпоративного договору ТОВ не можуть бути зобов’язання сторони договору голосувати згідно з вказівками органів управління ТОВ, щодо часток якого укладений договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління товариства.

Корпоративний договір ТОВ укладається в письмовій формі на визначений строк або без визначення строку.

Корпоративний договір ТОВ є обов’язковим тільки для його сторін.

За загальним правилом, інформація про зміст корпоративного договору ТОВ не підлягає розкриттю і є конфіденційною.

Однак, інформація про укладення корпоративного договору ТОВ повинна бути повідомлена товариству протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

Будь-який інший договір, укладений стороною корпоративного договору ТОВ в порушення корпоративного договору, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої сторони корпоративного договору ТОВ у випадках, якщо буде доведено, що інша сторона за договором знала або повинна була знати про обмеження, передбачені корпоративним договором ТОВ. 

Порушення корпоративного договору ТОВ не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів управління ТОВ.

Таким чином, навіть укладення корпоративного договору не створює безумовних підстав для визнання недійсними рішень органів управління товариством. Проте, в силу обмеженості суб’єктного складу корпоративного договору такі положення є логічними та обґрунтованими, а також не позбавляють можливості передбачити інші ефективні засоби захисту прав учасників.

У разі порушення корпоративного договору ТОВ, яким передбачено обов’язок учасника придбати або продати частку у статутному капіталі ТОВ за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, заінтересована сторона корпоративного договору ТОВ може подати до суду позов про примусове виконання обов'язку шляхом зобов’язання сторони договору придбати (продати) частку на умовах, визначених договором.

Корпоративним договором ТОВ можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов’язань і заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань (відшкодування збитків, стягнення неустойки тощо).

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» пропонує свої послуги щодо розробки корпоративного договору під Ваші особисті домовленості.

Вартість послуги складатиме від 2000 гривень.

Дізнайтеся подробиці, скориставшись контактними даними, вказаними на сайті. Спеціаліст нашої компанії проконсультує Вас та допоможе прийняти оптимальне рішення.

 

Замовити послугу

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Онлайн Замовлення:

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Онлайн Замовлення:

Дякуємо.
Ваше повідомлення успішно відправлено.
Вибачте. Виникла помилка. Спробуйте трохи пізніше, або зв'яжіться з нами по телефону.

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Закрити

Шановні клієнти!

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» інформує Вас про зміни, що відбулися в законодавстві України та можуть стосуватися діяльності Вашого підприємства.

17 червня 2018 року набув чинності Закон України № 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", крім частини другої статті 23 Закону щодо переходу частки ТОВ до спадкоємця, яка набирає чинності з 17 червня 2019 року.

Відповідно з 17 червня 2018 року втратив чинність Закон України "Про господарські товариства" у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю протягом року з дня набрання чинності цього Закону, можуть безкоштовно привести свої Статути у відповідність до нового Закону та провести держану реєстрацію відповідних змін.

Протягом року, тобто з 17 червня 2018 року до 16 червня 2019 року, положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають новоприйнятому Закону, вважатимуться чинними. При внесенні будь-яких змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю це правило не застосовується.

До 16 червня 2019 року всі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю повинні будуть привести свої статути у відповідність до чинного законодавства. При реєстрації нової редакції статуту до 17 червня 2019 року державне мито (адміністративний збір) не оплачується.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» пропонує свої послуги щодо розробки нової редакції статуту та його державної реєстрації.

Вартість послуги складатиме 2500 гривень. Держмито та послуги нотаріуса оплачуються додатково.

Крім того, з’явився новий механізм регулювання корпоративних відносин між учасниками ТОВ – корпоративний договір, в якому можна передбачити особливості розпорядженням майнових прав, що виникають з володіння частками в статутному капіталі.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» пропонує свої послуги щодо розробки корпоративного договору під Ваші особисті домовленості.

Вартість послуги складатиме від 2000 гривень.

Закрити